Tatlong tulog na lang #Gloc9Live na ulit! #MusicMuseum

Maraming salamat kay Patrick Lasanas para sa mga litrato! Mula ito sa Patparazzi Page sa Facebook! :) Atik-atik sa Sabado!

This slideshow requires JavaScript.

Copyright © 2012 Gloc-9
Site by: @joelsantiago