MYX Live Shoot: August 13 2012

pinalabas ang MYX Live episode ni Gloc-9 at ng kanyang banda noong September 26!

Copyright © 2012 Gloc-9
Site by: @joelsantiago