Maraming salamat sa mga Pilipino sa Qatar!

This slideshow requires JavaScript.

Copyright © 2012 Gloc-9
Site by: @joelsantiago