In between record labels, Gloc-9 releases two independent songs for his fans, both about the state of living in good ol’ Pinas, and the politics that affect how we live here and now.

Tinapos ni Gloc-9 ang 2015 at inumpisahan ang 2016 nang may dalawang bagong kanta, pareho niyang ni-release independently, parehong tungkol sa pulitika sa Pinas, at pagiging Pinoy ngayon.

"Payag" is about how we have learned to ask and be thankful for so little from government, thinking it is all we deserve.

Ang "Payag" ay tungkol sa pagkasanay nating tumanggap na lamang ng napakaliit, at pagpapasalamat sa sapat, kaya hindi na tayo humihingi ng dapat ay para sa atin.

“Pareho Tayo” takes the state of the nation and speaks of how ultimately what we need in our leaders is compassion, beyond the differences that define us.

Sa "Pareho Tayo" pinapakita ang kaibhan ng uri, kulay ng balat, pagkain sa lamesa, at kung papaanong basehan ito ng kakulangan ng malasakit para sa nakararaming nagdarahop.