boto lang ng boto para sa “Sirena”!

para makapasok maging number one sa MYX Daily Top 10! game?

Step 1 Mag-register sa MYXph.com.
Step 2 Mag-log-in sa MYXph.com.
Step 3 I-click ang POLLS sa homepage ng MYXph.com at gamitin
ang sumusunod na format sa pagboto: Title of the Video – Artist name

para madali, i-copy and paste mo na lang ito:
SIRENA – Gloc-9 feat. Ebe Dancel.

nasa video section ang buong “Sirena” video.

21
Jul

US Tour

San Diego California

22
Jul

US Tour

Washington DC

28
Jul

US Tour

San Francisco California

29
Jul

US Tour

Los Angeles California

Copyright © 2012 Gloc-9
Site by: @joelsantiago