Biyahe Ng Pangarap Na!

Para makasama sa biyahe sagutin lamang po ang tanong na ito:
Bakit mo gustong sumama sa #biyahengpangarap ?

I-email lang po ang sagot sa biyahengpangarap@glocdash9.com 

#salamatpoama #salamatposabiyaya #parasaanak
#pangarap #gloc9 #glocnine

bnp

21
Jul

US Tour

San Diego California

22
Jul

US Tour

Washington DC

28
Jul

US Tour

San Francisco California

29
Jul

US Tour

Los Angeles California

Copyright © 2012 Gloc-9
Site by: @joelsantiago